Re-integratie 2e spoor traject

Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen.

Werkgever en werknemer hebben beiden de plicht om  een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie naar nieuw passend arbeid. Het begeleidien in het Re-integratie 2e spoor is een specialisme. Een traject moet aan alle regels voldoen die de wet verbetering Poortwachter stelt.

Een 2e spoor traject vraagt dus veel ervaring in het begeleiden van mensen in een complexe situatie. Werknemers die zijn uitgevallen verkeren in een kwetsbare en onzekere positie en hebben baat bij een persoonlijke en intensieve aanpak van de re-integratiebemiddelaar. Onze re-integratie bemiddelaars ondersteunen u als werkgever door te adviseren, rapporteren en een vertaalslag te maken van de complexe regelgeving naar uw situatie.

Wij navigeren u en uw werknemer door het gehele re-integratie 2e spoor traject.  De intensiteit van het traject, duur en de inzet van de werknemer is bepalend voor het uiteindelijke resultaat.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.