Psychosociale ondersteuning

Doel van een psychosociaal traject
Het voorkomen van uitval en verzuimkosten door het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van werknemers.

Steeds meer bedrijven stoppen energie in de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Werknemers die niet lekker in hun vel zitten, op het verkeerde spoor zitten of stress ervaren presteren in het algemeen minder goed dan werknemers die wel goed in hun vel zitten, betrokken zijn en geen stress ervaren. Bij Arges | Mens & Werk ben u aan het juiste adres om uw werknemer opnieuw te navigeren naar het juiste spoor.

Heeft hij begeleiding nodig om persoonlijke groei te realiseren? Onze bedrijfsmaatschappelijk werker werkt vanuit de overtuiging dat iedere werknemer alles in huis heeft om zich te ontwikkelen of zijn doelen te realiseren. Hierop focussen verhoogt het werkplezier, de motivatie en daarmee de prestaties van uw werknemer. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker besteedt niet alleen aandacht aan de werkomstandigheden, maar kijkt ook naar de privé- en gezondheidssituatie en hoe de werknemer omgaat met zijn problemen en klachten. Want juist deze factoren spelen een rol bij het voorkomen van verzuim.

  • Uw werknemer wordt doorverwezen naar bedrijfsmaatschappelijk werk (via de werkgever of de bedrijfsarts)
  • U bespreekt als werkgever de verwijzing met uw werknemer, waarna we een intake plannen.
  • Na de intake is er contact met de werkgever over het vervolgtraject en kunt u uw visie geven aan de bedrijfsmaatschappelijk werker. 
  • Gemiddeld volgen er hierna vijf consulten.
Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.