Activeringstraject re-integratie 2e spoor

De belangrijkste plicht van de werknemer is dat hij of zij actief bijdraagt aan de eigen re-integratie. Onvoldoende meewerken kan zelfs een gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet.

Het doel van het activeringstraject is om mensen weer te laten zien wat ze nog kunnen en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Wij van Arges | Mens & Werk zijn de samenwerking aangegaan met een Leerwerkbedrijf in de omgeving.

Als in fase 2 van het re-integratie 2e spoor traject blijkt dat de werknemer moeite heeft met het vinden van passend werk of niet  actief deelnemen aan het re-integratie 2e spoor traject bieden wij de mogelijkheid  deze werknemer extra te activeren en te begeleiden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen door middel van een werkstage. Een activeringstraject wordt gestart in overleg met werkgever en werknemer, er wordt rekening gehouden met de FML.

  • Werkstage in de veilige omgeving van een leerwerkbedrijf
  • Wekelijkse aanwezigheidsrapportage
  • 2 wekelijks assessment met re-integratie bemiddelaar en stage-coach
  • Taalstage (indien nodig)
  • Kans op proefplaatsing bij partnerbedrijven
  • Verhoogde kans op uitstroommogelijkheden
  • Vervoersregeling

Wanneer een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is, dan  volgt de WIA keuring bij het UWV.
Als het UWV van mening is dat de werknemer nog arbeidsmogelijkheden heeft, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De kosten voor de WGA uitkering worden gedragen door het UWV of de werkgever in geval deze eigen risicodrager is. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan een traject worden gestart, een zogenoemd 3e spoor traject .

Als de werkgever Eigen Risico Drager (ERD) is, zal er nog bij het bepalen van de uitkering (WIA) nog sprake zijn van 10 jaar verantwoordelijkheid voor de re-integratie. Daarnaast zijn alle werkgevers verplicht aan het betalen van de uitkeringslast. Dit bedrag kan aardig oplopen. Het doel van re-integratie 3e spoor is het beperken van de kosten voor de werkgever, vinden van passend werk voor en duurzaam plaatsen van de medewerker die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en een WGA uitkering ontvangt.

Bij het vaststellen van de uitkering en het afgeven van de beschikking is de eerste stap naar duidelijkheid gezet. We beginnen daarom met het controleren van deze beschikking en het bespreken van de consequenties voor werknemer en werkgever.
Vervolgens wordt er opnieuw een plan van aanpak opgesteld, maar nu  met inzicht in de schadelast, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit. Het plan van aanpak is gericht op het optimaliseren van de benutbare mogelijkheden van de werknemer, bijvoorbeeld door de inzet van assesments.  Indien nodig schakelen we naast de inzet van onze eigen re-integratiebemiddelaars ook een specialist uit ons netwerk in, zoals een psycholoog, budgetcoach, fysiotherapeut of lifecoach.

In het plan van aanpak wordt de Wet Verbetering Poortwachter periode (1e en 2e spoor) geëvalueerd en  opnieuw bepaald welke kansen er zijn op de arbeidsmarkt.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.