Outplacement

Outplacement betekent begeleiding van werk naar werk. Vanwege reorganisatie of om andere redenen vervalt de baan van een werknemer.

Om een werknemer te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, wordt outplacementbegeleiding aangeboden. Het doel van outplacement is het vinden van een nieuwe passende baan of het starten van een eigen onderneming. Outplacement verhoogt de kans op het vinden van een nieuwe baan.

Een gemiddeld outplacementtraject bestaat uit meerdere onderdelen. De outplacementbegeleider van Arges | Mens & Werk helpt de werknemer in eerste instantie om zijn CV (Curriculum Vitae) op orde te krijgen. Vanwege de UWV-verplichting bij een uitkering wordt geadviseerd direct te starten met solliciteren. Met behulp van allerlei testen ontstaat een beeld welke competenties en drijfveren de medewerker heeft.

Daarna volgt de vraag wat de medewerker zou willen doen voor werk en wordt onderzocht of de competenties en wensen passen bij de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. Vaak wordt, nadat duidelijk is op welke banen gefocust gaat worden, aan sollicitatievaardigheden gewerkt, zoals vacatures vinden op internet, solliciteren, zichzelf presenteren, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprekken voeren, maar ook ondersteuning bieden als het solliciteren niet direct lukt.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.