Haalbaarheidsonderzoek

Uit het arbeidsdeskundig onderzoek kan duidelijk worden dat er ernstige beperkingen bij de medewerker zijn.

Met een haalbaarheidsonderzoek onderzoeken we of het werken bij een andere werkgever wel haalbaar is. De vraag kan gesteld worden of het zinvol is een re-integratie traject 2e spoor te starten en de werknemer hiermee te belasten. Het onderzoek geeft inzicht in de mobiliteit, flexibiliteit en beroepsmogelijkheden op basis van eerder opgedane werkervaring, capaciteiten, gezondheidsklachten, zelfredzaamheid en persoonlijkheid en geeft inzicht in de mogelijkheden om de medewerker bemiddelbaar te maken.

  • Een persoonlijk gesprek met de werknemer
  • Bestudering van het Arbeidsdeskundig rapport
  • Bestudering van de FML
  • Contact met bedrijfsarts en/of Arbeidsdeskundig adviseur
  • Beroepentest
  • Rapportage en advies

Als de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat er geen of zeer marginale bemiddelingsmogelijkheden zijn op de reguliere arbeidsmarkt, wordt het advies gegeven een Deskundigen Oordeel aan te vragen bij het UWV, of er voldaan is aan de plicht voldoende re-integratie inspanningen te hebben geleverd. De re-integratieadviseurs van Arges | Mens & Werk kunnen u hierbij adviseren.

Is de uitkomst dat er wel arbeidsmogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt zijn dan kan alsnog een re-integratie 2e spoor traject worden doorgestart.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.