Arbeidsdeskundig onderzoek

De bevindingen worden in een arbeidsdeskundig rapport gezet inclusief advies en informatie betreft de Wet Verbetering Poortwachter.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is van belang wanneer er twijfel bestaat of iemand na uitval, uiterlijk aan het einde van het 1e ziektejaar, weer terug kan keren in eigen werk.

Het team arbeidsdeskundig adviseurs van Arges | Mens & Werk adviseert u over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Ze kijken naar de meest effectieve en haalbare route naar duurzaam herstel.

Vanuit de onafhankelijke rol als arbeidsdeskundige spreken onze adviseurs met werkgever en werknemer. Als het nodig is wordt er een werkplekonderzoek verricht. Met de verkregen informatie en de FML-lijst (Functionele Mogelijkheden Lijst) dat door de bedrijfsarts is opgesteld, onderzoeken de arbeidsdeskundig adviseurs of het werk nog geschikt is of eventueel passend te maken is. Daarnaast wordt er onderzocht of er andere mogelijkheden voor werk zijn bij de eigen werkgever of bij een eventuele andere werkgever, het re-integratie 2e spoor traject.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.