Arges ondersteunt in belangrijke mate haar klanten bij de uitvoering van de re-integratietaken. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor de externe re-integratietaken bij Arges neer leggen. Ook wordt Arges met regelmaat gevraagd diensten te leveren op het gebied onderzoek naar interne herplaatsing mogelijkheden, outplacement en meer. Dit alles met de bedoeling de kosten van verzuim cq personeelslasten terug te dringen in een omgeving van goed werkgeverschap. Arges zal steeds met u op zoek gaan naar de balans tussen empathie en zakelijkheid. Wij zijn gespecialiseerd in:

  • 2e Spoor trajecten
  • Outplacement
  • Mediation
  • Arbeidsdeskundige advisering
  • Schadelastbeperking, subsidies en bezwaarprocedures
  • Juridisch advies bij bezwaar en beroepsprocedures