Re-integratiebemiddeling (spoor 2)

U kunt ons ook inschakelen op het moment dat u ziet dat uw werknemer niet meer in uw bedrijf plaatsbaar is. In dat geval verzorgen wij het volledige traject voor uitplaatsing naar een andere onderneming.

Wij kijken naar alles wat u hebt ondernomen om uw werknemer intern een passende plaats geven. Dit wordt door ons gerapporteerd zodat achter af hierover geen misverstanden meer over kunnen zijn bij de werknemer of UWV.

Vervolgens wordt een trajectplan geschreven. Daarbij maken wij opleiding, werkervaring, sociale redzaamheid en uiteraard de arbeidsmogelijkheden van de werknemer inzichtelijk.

Onze specialisten reiken mogelijkheden aan waardoor er weer nieuwe perspectieven ontstaan. Zicht op nieuw werk: dat kan voor een werknemer een enorme stimulans zijn om er weer de schouders onder te zetten!

Inhoud traject

Een tweede spoor traject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake & Trajectplan
Kennismakingsgesprek met werkadviseur
Opstellen trajectplan

Bemiddeling
Zoeken naar passende vacatures door werkadviseur
Actieve werving door de kandidaat
Intensieve begeleiding


Plaatsing en nazorg
Zorgvuldige begeleiding plaatsingsproces
Regelmatig contact tussen de opdrachtgever, de werkadviseur en de nieuwe werkgever (indien gewenst

Alle betrokkenen zijn gebaat bij een zo kort mogelijke trajectduur. Daarom begint altijd direct met bemiddeling. Ook als de werknemer nog in de fase van probleemverwerking of nadere oriëntatie is. Hierdoor blijft de periode van loondoorbetaling zo beperkt mogelijk.

Is voor de werknemer eenmaal een nieuwe functie gevonden, dan bied Arges voor een bepaalde tijd werkplekbegeleiding aan. Wij infomeren en die periode niet alleen de nieuwe werkgever over de wet- en regelgeving, wij kijken ook of de nieuwe functie echt passend is.
Zo worden risico’s vermeden en is de kans op een duurzame plaatsing uiteindelijk het grootst.

 

Arges
Postbus 28
3330 AA Zwijndrecht
078-6299771