Personele zaken nemen een speciale plaats binnen een organisatie in. Zonder de kernactiviteit te zijn, richt zich het op het kloppend hart van de onderneming, namelijk de mensen die erin werken.

Strategisch personeelsmanagement richt zich op de afstemming van structuur en cultuur met het doel ‘het voortbestaan van de onderneming’ te verzekeren.

Operationeel personeelsmanagement richt zich op het dagelijks uitvoeren van personeelswerk, de personele administratie, van instroom, tot doorstroom en uitstroom, het aannemen van mensen, het beoordelen, het belonen, het opleiden, ziekteverzuim, ontslag, enzovoorts.

Argès is een bureau voor personeelsmanagement en organisatieadvies. Argès ontwikkelt personeelsinstrumenten, begeleidt de personele processen en ondersteunt de ondernemer die van mening is teveel tijd kwijt te raken aan organisatieproblematiek en te weinig tijd overhoudt voor zakendoen. Argès denkt mee en voert uit. Onze cliënten zijn ondernemingen die een partner nodig hebben in personeelmanagement of een tijdelijke versterking nodig hebben met deskundige ondersteuning op het vlak van personeelsbeleid. Door diensten en dienstenpakketten aan te bieden kan Argès in de brede zin invulling geven aan uw vraagstukken.
 
Recruitment
Werving & selectie is een zeer belangrijk personeelsinstrument. Immers, mensen vormen uw organisatie en dus wilt u de beste mensen uit de arbeidsmarkt halen. Argès heeft diverse werving en selectie trajecten, afhankelijk van de eisen die u stelt aan de nieuwe medewerker. Wij kunnen u helpen met het maken van een goede functieomschrijving, het maken van een wervingstraject als onderdeel van wervingsbeleid, selectieproces en het voeren van de sollicitatiegesprekken.

Desgewenst heeft de kandidaat met ons het eerste gesprek, bijvoorbeeld een competentiegericht (selectie)gesprek. Wij kunnen voor u een persoonlijkheidsanalyse van de kandidaat maken. U kunt het gehele traject aan ons uitbesteden, inclusief het regelen van de administratieve zaken als het uitnodigen en afwijzen van kandidaten. Voor het werven van toptalenten en topmanagement kunt u met ons kontakt op nemen.

HRM
Human Resources zijn het menselijk kapitaal van de onderneming. Simpel gezegd draait het steeds om de volgende uitdaging: hoe kun je als organisatie een maximaal resultaat bereiken en tegelijkertijd er voor zorgen dat de medewerkers optimaal gemotiveerd zijn? Het is een feit dat het slagen van organisaties steeds nadrukkelijker bepaald wordt door de manier waarop u omgaat met uw menselijk kapitaal.

Om door te groeien als organisatie dient er een gedegen basiskennis van HRM te zijn. Argès kan u helpen met het opzetten en ontwikkelen van HR producten.

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.