Naar aanleiding van de Verzuimscan of op verzoek van de arts of werkgever / werknemer kan een uitgebreid werkplekonderzoek plaatsvinden door een arbeidsdeskundige indien verondersteld wordt dat de belasting op huidige werkplek de belastbaarheid van de werknemer doet overschrijden. Dit kunnen zowel bureauwerkzaamheden, alsook productiewerkzaamheden zijn. Afhankelijk van de situatie zullen metingen worden verricht en adviezen worden gegeven ter verbetering van de werkplek. Een en ander wordt verwoord in een verslag.