Een belangrijke reden voor langdurig verzuim is de lange wachttijden voor specialisatie, consultatie en behandeling. Als uw medewerker meteen gezien wordt door een medisch of psygologisch specialist, dan kan dit de duur van het verzuim aanmerkelijk beperken. Met Arges heeft u een instrument in handen om deze wachttijd te verkorten.