Bij een hoog verzuimpercentage kan het zinvol zijn om te onderzoeken met welke diagnose de meeste werknemers uitvallen. Dit kan bijvoorbeeld zijn stress, of RSI, of lage rugklachten. Een diepgaand onderzoek naar de oorzaken hiervan is dan aan te raden. Er zal dan een professioneel onderzoek worden uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Deze zal aan de hand hiervan met adviezen komen met betrekking tot preventieve maatregelen. Het verzuimpercentage kan hierdoor drastisch worden verlaagd. Afhankelijk van de verzuimoorzaak kan het onderzoek bestaan uit enquêtes, diepte-interviews en werkplekonderzoeken.