Re-intergratie

Argès kan uw medewerker begeleiden naar eigen of ander werk binnen uw eigen organisatie. Hiervoor kan mogelijk een Jobcoach ingezet worden en/of voorafgaand een werkplekonderzoek door een arbeidsdeskundige plaatsvinden.

Argès kan uw medewerker begeleiden naar ander werk via een individuele aanpak. Persoonlijke trainingen, aanscherpen sollicitatievaardigheden, orientatie op de arbeidsmarkt, jobhunting en nazorg kunnen worden ingezet.

De individuele aanpak is een optie als uw medewerker door eventueel medische beperkingen niet meer op de juiste plek zit, niet kan doorstromen of niet mag doorstromen. Of bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict.