Re-intergratie Polis

Ook bij uw organisatie is de kans aanwezig dat uw medewerker niet meer gere-integreerd kan worden binnen uw organisatie, dan bent u volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om op uw kosten passend werk te zoeken bij een andere organisatie.

Herplaatsingstrajecten zijn kostbaar. U kunt uw risico indekken door een Re-integratie Polis bij ons af te sluiten.  

De herplaatsingstrajecten van Argès geschieden via een individuele aanpak en kennen de volgende stappen:

  • Intake en trajectplan
  • Kennismakingsgesprek met re-integratiespecialist
  • Opstellen plaatsingsplan
  • Bemiddeling
  • Zoeken naar passende vacatures door reintegratiespecialist
  • Actieve werving door de kandidaat
  • Intensieve begeleiding en bekrachtiging  
  • Plaatsing en nazorg
  • Zorgvuldige begeleiding plaatsingsproces
  • Regelmatig contact tussen de opdrachtgever, de reintegratiespecialist en de nieuwe werkgever (indien gewenst)  

Alle betrokkenen zijn gebaat bij een zo kort mogelijke trajectduur. Daarom beginnen we altijd direct met bemiddeling. Ook als de werknemer nog in de fase van probleemverwerking of nadere oriëntatie is.

Hierdoor blijft de periode van loondoorbetaling zo beperkt mogelijk. Is er voor de werknemer eenmaal een nieuwe functie gevonden, dan bied Argès voor een bepaalde tijd werkplek begeleiding aan. Wij informeren in die periode niet alleen de nieuwe werkgever over de wet- en regelgeving, wij kijken ook of de nieuwe functie echt passend is. Zo worden risico’s vermeden en is de kans op een duurzame plaatsing uiteindelijk het grootst.