Re-Integratie 1e Spoor

U kunt Argès inschakelen bij de begeleiding van uw verzuimende werknemer, terug naar eigen of ander werk in uw onderneming.

Allereerst gaan wij aan de hand van een Verzuim scan de achtergronden van het verzuim en de mogelijkheden voor hervatting in kaart brengen. De VerzuimScan maakt ondermeer duidelijk of de oorzaak van het verzuim ligt in de belastbaarheid van de werknemer of de belasting van de functie die hij bekleed.

Met de Verzuim scan krijgt u een eenduidig antwoord op de vraag of uw werknemer op enig moment weer in zijn eigen werk kan hervatten en als dat niet kan, wat zijn dan de functionele mogelijkheden.

Daarnaast controleren wij of u recht heeft op financiële middelen via bijvoorbeeld het UWV.

Het samenspel van onze deskundigen met de uw bedrijfsarts draagt ertoe bij dat de mogelijkheden op (aangepaste) werkhervatting binnen uw organisatie optimaal wordt benut.

De basis ligt in de probleemanalyse en de daarop volgende Plan van Aanpak (wettelijke verplichting).

Hierin staan de afspraken wie op welk moment de benoemde acties onderneemt om werkhervatting tot stand te brengen.