Het specialisme van onze psychologen is het verhelderen en hanteerbaar maken van de unieke mogelijkheden en beperkingen van personen om te functioneren in opleiding en werk.

Naast professionele observatie- en interviewtechnieken, worden alleen wetenschappelijk verantwoorde (valide en betrouwbare) psychologische tests gebruikt.
De psychologische begeleiding is gebaseerd op cognitieve therapie met praktische huiswerkopdrachten.

Psychologische Belastbaarheid Objectivering (PBO)
Steeds vaker melden medewerkers zich ziek met psychologische klachten. Voor bedrijfsartsen is het niet altijd goed meetbaar in hoeverre iemand met psychische klachten gechikt is voor eigen of ander werk. Het PBO geeft inzicht in hoeverre iemand belastbaar is voor eigen of ander werk.

Psychologisch onderzoek
Het psychologisch onderzoek wordt naar behoefte aangeboden in een korte of een uitvoerige versie. De tijdsbesteding van de kandidaat bedraagt dan maximaal 1 dagdeel respectievelijk 2 dagdelen. Naast observatie, interview en een counselinggesprek omvat dit (kort of uitvoerig) de testonderdelen:

  • Persoonlijkheid
  • Psychische klachten
  • Stresshantering
  • Assertiviteit
  • Capaciteiten
  • Beroepsmogelijkheden.

De uitvoerige versie biedt uiteraard meer gelegenheid voor een grondige objectivering (testonderdelen).
Bespreking van de resultaten met de kandidaat op dezelfde dag. Rapportage volgt binnen een week.

Psychologische begeleiding
Dit betreft training van vaardigheden in communicatie, stresshantering, assertiviteit/conflicthantering, omgaan met (faal-) angst, omgaan met burn-out. De inhoud sluit aan op de concrete vraagstelling(en). Tijdsbesteding kandidaat: 1 dagdeel (2 sessies) per week of per 2 weken; maximaal 20 sessies.