Maximaal 2 weken nadat de Probleemanalyse is opgesteld dient er een Plan Van Aanpak te worden gemaakt door de werkgever en de werknemer. Hierin wordt het einddoel van de reïntegratie vastgelegd en worden de activiteiten benoemd welke de werkgever en de werknemer inzetten om het einddoel te bereiken. Arges kan dit Plan Van Aanpak voor beide partijen opstellen volgens de UWV richtlijnen. De werkgever en de werknemer ondertekenen uiteindelijk het Plan Van Aanpak en evalueren dit regelmatig.