Inleiding
Wanneer een kandidaat eventueel bij een nieuwe werkgever geplaatst kan worden, dan wordt er duidelijkheid verschaft aan betrokken partijen over de passendheid van de functie en over de financiële en arbeidsrechtelijke consequenties.

Aanpak
Indien er een passende baan gevonden is, dan wordt er voorafgaand aan de plaatsing een onderzoek uitgevoerd die moet uitwijzen of de functie passend is voor de kandidaat. Bij dit onderzoek wordt de arbeidsdeskundige geraadpleegd.
Na plaatsing vraagt de arbeidsdeskundige –zo nodig– namens de nieuwe werkgever voorzieningen en subsidies aan.

Na plaatsing wordt er regelmatig contract met de kandidaat onderhouden en eventueel met de nieuwe werkgever. Tijdens de nazorgperiode kunnen de kandidaat en nieuwe werkgever terugvallen op de re-ïntegratiebemiddelaar voor allerlei relevante vragen.

Het traject wordt afgerond met een eindrapportage en passende nazorg om de duurzaamheid van de plaatsing te garanderen.

De doorlooptijd is maximaal 3 maanden.

De uitvoering en de begeleiding bij de plaatsing en de nazorg wordt uitgevoerd door een reïntegratiebemiddelaar.

Het resultaat is een goed begeleide plaatsing bij de nieuwe werkgever en een plaatsingsrapportage in de derde maand en een eindrapportage.[/box]