Het voorkomen van en op de juiste wijze omgaan met verzuim van personeel bespaart veel kosten. Dit heeft zeer veel te maken met juiste communicatie. De direct leidinggevende heeft hierin een belangrijke taak te vervullen. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Voor, tijdens en na het verzuim leven veel vragen. Hoe ga je om met iemand die frequent kort verzuimt? Hoe benader je iemand die ziek is? Kan ik zo iemand wel benaderen? Hoe reageer ik op een ziekmelding? Hoe kun je verzuim zoveel mogelijk voorkomen? Hoe ga ik om met dreigend verzuim? Hoe herken ik dreigend verzuim? Hoe kun je de verzuimperiode beïnvloeden?

Deze training bestaat uit twee aaneensluitende dagdelen, gevolgd door intervisiebijeenkomsten van twee losse dagdelen. Praktijksituaties zullen worden besproken en de deelnemers zullen, met name middels gespreksoefeningen, worden getraind in verzuimbeheersing. Voorafgaand aan de training zal de verzuim situatie met de werkgever worden besproken, om zo tijdens de training goed in te spelen op de situatie binnen de eigen organisatie. De training wordt in-house bij de werkgever gegeven. Op verzoek gebeurt dit extern. Voor huur van een locatie worden dan meerkosten in rekening gebracht.

Minimum aantal deelnemers is 6, maximum 12.

Per training kunnen medewerkers van 1 werkgever deelnemen.
Doelgroep: alle leidinggevenden