Inleiding
Vooraf gaand aan het reïntegratietraject wordt een intake gesprek uitgevoerd. Tijdens de intake wordt een beeld gevormd over de mogelijkheden ten opzichte van de arbeidsmarkt. De intake resulteert in een traject plan. Daarin worden realistische doelen gesteld. Dit document wordt door de kandidaat en de reïntegratiebemiddelaar getekend.

Aanpak
Nadat de opdracht is verstrekt wordt zo spoedig mogelijk de intakegesprekken gepland. De reïntegratiebemiddelaar inventariseert tijden één of meerdere gesprekken de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat. De volgende zaken worden daarbij in kaart gebracht:ProbleemstellingHuidige situatieSociale achtergrond & NetwerkenWensen & MotievenVaardigheden & OntwikkelingsmogelijkhedenBelemmeringenSollicitatiegedragToekomstperspectiefArbeidsmogelijkhedenNaast gesprekken met de kandidaat wordt ook gesproken met de opdrachtgever.

Op grond van de verzamelde gegevens wordt een reïntegratie traject beschreven. De volgende zaken komen daarbij aan de orde:Diagnostische fase: Assessment, uitdiepen van sterktes & zwaktesAanbodversterking: Sollicitatietraining, Sociale vaardigheidstraining, bedrijven benaderen werkstage, scholing, begeleidingsgesprekkenBemiddeling: Tot stand komen van een dienstverband, rekening houdend met psychische en lichamelijke belastbaarheidNazorg & jobcoaching: Ter behoud en uitbreiding van het dienstverband

De reïntegratiebemiddelaar sluit met de kandidaat een overeenkomst waarin beide partijen zich verplichten de afspraken na te komen.

Doorlooptijd
Levering rapportage binnen 15 werkdagen na ontvangst aanmelding.

Uitvoering
De intake wordt uitgevoerd door een reïntegratiebemiddelaar.

Resultaat
Het trajectplan met realistische doelen. Het traject plan geeft duidelijkheid naar de opdrachtgever en de kandidaat over het traject.