Inleiding
Nadat de intake is uitgevoerd en het trajectplan door betrokken partijen is goedgekeurd, wordt de bemiddeling gestart. Soms is een beroepskeuzeonderzoek en/of scholing nodig om de medewerker te kwalificeren voor de nieuwe functie.

Aanpak
De reïntegratiebemiddelaar voert regelmatig persoonlijke gesprekken met de kandidaat. Tijdens deze gesprekken vindt een evaluatie plaats van de voortgang. Daarnaast houd de reïntegratiebemiddelaar zich bezig met het actief mee zoeken op de banenmarkt.
Indien er twijfel bestaat over de passendheid van een bepaalde baan, dan neemt de reïntegratiebemiddelaar contact op met de arbeidsdeskundige over de geschiktheid van de functie.

De reïntegratiebemiddelaar houdt regelmatig telefonisch contact met de opdrachtgever. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever om de twee maanden een rapportage over de voortgang van het traject.

Doorlooptijd
Maximaal 6 maanden met een mogelijkheid tot verlening.

Uitvoering
De bemiddeling wordt uitgevoerd door een reïntegratiebemiddelaar.

Resultaat
Een mogelijke nieuwe passende arbeidsplaats bij een andere werkgever.