Argès ontzorgt

Argès ondersteunt in belangrijke mate haar klanten bij de uitvoering van de re-integratietaken. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om de externe re-integratietaken bij Argès neer leggen. Ook wordt Argès met regelmaat gevraagd diensten te leveren op het gebied van onderzoek naar interne herplaatsing mogelijkheden, outplacement en meer. Dit alles met de bedoeling de kosten van verzuim cq personeelslasten terug te dringen in een omgeving van goed werkgeverschap. Argès zal steeds met u op zoek gaan naar de balans tussen empathie en zakelijkheid.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Outplacement;
  • Mediation;
  • Arbeidsdeskundige advisering;
  • Schadelastbeperking, subsidies en bezwaarprocedures;
  • Juridisch advies bij bezwaar- en beroepsprocedures